متعهدبپیشـبردشـما

درباره ما

گروه گستـــرش، مجموعه‌ای با بیست ‌سال تجربۀ حرفه‌ای‌ست که می‌توانید در تمامی زمینه‌های بازاریابی، فروش وتبلیغات بعنوان یک آژانس تمام خدمت بازاریابی و تبلیغات به آن اعتماد نمایید. در گـروه گستــرش تمـامی فضــای حرفــه ای زیر یـک سقـف بـدون هرگونه برون سپـاری می باشد که با استفاده از دانش جهانی راه‌حل‌های مؤثـری در زمینۀ بازاریابی ایرانی یافته است. امروزه ایـن مجموعـه نه تنها به عنوان سومین شرکت پژوهشـی تحقیقـات و بازاریابی فعـال می باشد، بلکه بعنـوان یک آژانـس تمـام خدمــت تبلیغــاتی و صاحـب رسانـه شناختـه‌ شـده اسـت که می‌توانــد پاسخگـــوی تمـــامی نیـــازهای مشتــــریان خــود باشـد و راهکارهای منسجمی ارائه دهد. دستیابی به یک راهکار خلاقانه و پیام مشخـص، برای مخاطبـانِ از‌پیش تعیین‌شده از جمله اصول ‌موفقیــت در عرصــه بازاریـابی است. گـروه گستـــرش همـگام با توسعـه و تنـوع ابــزار رسانـه‌ای روز در جهـان، همچنیـن با درنظـر گرفتن تغییر و تحـولاتـی در فرهنــگ رفتــاری مصرف‌کننــدگان تعامل داشته و قادر به ارائه راه حـل های خلاقانه به گونه‌ای اثربخش برای مخاطبان می باشد. 


خدمات گروه گسترش :
- تحقیقات و پژوهش بازاریابی
- طراحی کمپین های تبلیغاتی
- خدمات رسانه ای شامل محیطی، مطبوعات، دیجیتال مارکتینگ
- بخش خلاقیت، آتلیه گرافیک و عکاسی، انیمیشن و TVC
- طراحی ساختار بازاریابی، واحد آموزش تخصصی دوره های ویژه فروش، MBA,DBA
- واحد B.T.L سمپلینگ و خدمات اطلاع رسانی حضوری وتست محصول
- برگزاری کنفرانس مدیریت زضایتمندی مشتریان(۱۳۸۹ تاکنون)
- اسپانسرینگ کنفرانس های مدیریت، بازاریابی، دیجیتال مارکتینگ، پروژه های فرهنگی سینمایی
 
خلاقیت در برندسازی ، پرسنل حرفه ای و متخصص، وجدان کاری و رضایت 
مشتری سرلوحه کار ما در گروه گسترش می باشد.