22202220- 021

متعهد  بپیشبرد  شما

همکاری با ما

  • تلفـــــن: 22030130 -22030131 و 22202212- 22202220 خط ویژه
  • ایمیل  : gostareshgroup@yahoo.com
  • نشانی دفتر: بلوار آفریقا، بلوار گلستان ، بلوار گیتی، شماره 19  

همکاری با ما

در صورتی که متقاضی همکاری در گروه گسترش هستید، میتوانید درخواست خود را همراه با رزومه جهت بررسی برای واحد منابع انسانی گروه گسترش ارسال فرمائید.