متعهدبپیشـبردشـما

۱۰ قانون طلایی پرسونال برندینگ

برندسازی شخصی فرآیندی به طول زندگی فرد است که به مرور شکوفا خواهد شد.


رعایت این 10 قانون طلایی به ما در ایجاد و حفظ یک پرسونال برند جذاب، منحصر به فرد و ماندگار کمک شایانی خواهد کرد:
1-    در تولید محتوا متمرکز باشید. از رویکرد "همه چیز برای همه " پرهیز کنید.
2-    اصیل و واقعی باشید. بر اعتقادات، شخصیت، مهارت و تخصص خود تکیه کنید و از تقلید کردن بپرهیزید.
3-    داستان سرایی کنید. داستانی بسازید که مخاطب هدف شما بتواند با آن ارتباط برقرار کند.
4-    ثابت قدم باشید. در یک حوزه خاص به طور عمیق به کسب دانش و تخصص بپردازید.
5-    پذیرای شکست باشید. تلاش های ناموفق، اشتباهات مکرر و شکست ها لازمه موفقیت و کامیابی برند شخصی شما هستند.
6-    در محیط و اطرافیان خود تاثیر مثبت ایجاد کنید.
7-    پیرو یک الگوی موفق باشید.
8-    برند خود را زندگی کنید. پرسونال برند خود را با سبک زندگی تان پیوند بزنید.
9-    بگذارید دیگران داستان شما را روایت کنند.
10-    از خود میراث برجای بگذارید؛ چیزی که با آن شناخته شده و به یادآورده شوید.

مرجع خبر:http://www.gostareshgroup.ir